ข่าวประชาสัมพันธ์

A Readiness at APAN53

on มีนาคม 7, 2022        by Naritcha

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565  ดร.เพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ได้ร่วมบรรยายในงาน APAN53 โดยได้กล่าวถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบให้ชื่อโดเมนและอีเมลสามารถรองรับภาษาท้องถิ่นได้ เช่น ภาษาไทย หรือ Universal Acceptance รวมทั้งการใช้อีเมลในการยืนยันตัวบุคคล ในการบรรยายครั้งนี้ ดร.เพ็ญศรี ยังได้แนะนำและเชิญชวนให้ผู้ฟังเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบให้เป็น Univeral Aceceptance ด้วย

Share :

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ