ข่าวประชาสัมพันธ์

Clubhouse “ระบบชื่อโดเมน หัวใจของอินเทอร์เน็ต”

on มีนาคม 23, 2022        by Naritcha

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ดร.เพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ร่วมพูดคุยใน Clubhouse ในหัวข้อ “ระบบชื่อโดเมน หัวใจของอินเทอร์เน็ต” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดโดยสมาคมไทยไอโอที (Thai IoT Association) ในการพูดคุยครั้งนี้ ดร.เพ็ญศรี ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญของระบบชื่อโดเมนกับ  IoT และเหตุใดชื่อโดเมนจึงเป็นส่วนสำคัญของระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบให้ชื่อโดเมน และอีเมลรองรับภาษาท้องถิ่น เช่น ภาษาไทย หรือ Universal Acceptance โดยมีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านร่วมพูดคุยกันในครั้งนี้ด้วย ได้แก่ ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม, ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์, คุณชยา ลิมจิตติ, คุณสุระ เกนทะนะศิล และดำเนินรายการโดย ดร.รัศมิมาลย์ เกี่ยวศรีกุล

Share :

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ