ข่าวประชาสัมพันธ์

Tak Net 2014 @ หมู่บ้านไทยสามัคคี อ.แม่สอด จ.ตาก

on พฤษภาคม 20, 2014        by Naritcha

วันที่ 15 – 18 พฤษภาคม 2557 ทีมนักวิจัยจาก Internet Education and Research Laboratory (intERLab) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ได้ทำการลงพื้นที่ ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อติดตามผลการใช้งาน TaK Net ที่ได้มีการติดตั้งและใช้งานไว้เมื่อเดือนมีนาคม 2556 และขยายการใช้งาน TaK Net ที่ติดตั้งภายในหมู่บ้านไทยสามัคคี อ.แม่สอด จ.ตาก

งานนี้ Dr. Livia Bellina จาก Mobilediagnosis®Onlus Partner of Global Health WorkForce Alliance ได้เข้าร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชม และสังเกตการณ์การดำเนินงาน Tak Net ด้วย

Share :

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ