ข่าวประชาสัมพันธ์

THNIC Academy จัดอบรมหลักสูตร Problem-Oriented Programming

on ตุลาคม 19, 2022        by Naritcha

สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 14-16 ตุลาคม 2565 

     ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Academy) จัดอบรมหลักสูตร Problem-Oriented Programming สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายหรือเทียบเท่าในพื้นที่จังหวัดตาก การอบรมครั้งนี้เป็นหลักสูตรระดับที่ 2 ต่อจากการอบรมหลักสูตรเบื้องต้น หรือ Computational Thinking ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยหลักสูตร Problem-Oriented Programming นี้มีระยะเวลา 5 วันแบ่งออกเป็น 2 สัปดาห์ 

สำหรับสัปดาห์แรกอบรมระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2565 คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ THNIC Academy กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม และบรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการอบรมหลักสูตร Problem-oriented Programming ในครั้งนี้

จากนั้น ผศ.ดร.อัครา ประโยชน์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และทีมงานได้นำเข้าสู่การอบรมโดยให้ผู้เข้าอบรมทำโจทย์ทดสอบพื้นฐาน Programming เพื่อประเมินก่อนการอบรม  

หลักสูตร Problem-Oriented Programming นี้เน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกการเขียนโปรแกรมให้มีความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์เพื่อแก้โจทย์ต่าง ๆ และนำไปใช้เป็นเครื่องมือทุ่นแรงในชีวิตประจำวันได้ หลักสูตรนี้มีผู้สมัครจำนวน 30 คน และผ่านการคัดเลือกให้เข้าอบรมจำนวน 17 คน 

Share :

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ