ข่าวประชาสัมพันธ์

THNIC Academy จัดอบรมปรับปรุงหลักสูตรภายใต้โครงการขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน .th” ผ่านครูผู้นำ

on ตุลาคม 8, 2023        by Naritcha

THNIC Academy จัดกิจกรรมอบรบปรับปรุงหลักสูตรภายใต้โครงการขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน .th” ผ่านครูผู้นำ เมื่อวันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2566 ณ AIT Conference Center สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ผู้เข้าอบรมเป็นครูที่ผ่านการอบรมจากศูนย์อบรมทั่วประเทศ จำนวน 11 คน โดยเป้าหมายของกิจกรรมนี้คือ ครูผู้นำที่เข้าอบรมสามารถนำหลักสูตรที่ร่วมกันปรับปรุงขึ้นไปขยายผลต่อยอดให้ความรู้แก่ครูในพื้นที่ของตนเองจำนวนไม่น้อยกว่า 20 คน เป็นการส่งเสริมการสร้างเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน .th เพื่อการศึกษาเป็นวงกว้างต่อไป

Share :

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ