ข่าวประชาสัมพันธ์

THNIC Academy จัดอบรม “ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับช่างเทคนิค (Network Training for Technician)”

on พฤศจิกายน 30, 2022        by Naritcha

        ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Academy) จัดอบรมหลักสูตร “ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับช่างเทคนิค (Network Training for Technician)” ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา 

        การอบรมครั้งนี้มีช่างเทคนิคชุมชนจากพื้นที่ ต.แม่กาษา อ.แม่สอด, ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา และผู้สนใจจาก อ.เมือง จ.ตาก เข้าร่วมอบรมจำนวน 14 คน โดยมีทีมวิทยากรจาก บริษัท บีเคนิกซ์ จำกัด (BKNIX) ร่วมกับห้องปฏิบัติการอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและวิจัย (IntERLab) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ได้บรรยายให้ความรู้พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีด้านเครือข่าย เทคโนโลยีสื่อสัญญาณ พร้อมทั้งได้นำฝึกปฏิบัติการต่ออุปกรณ์และการติดตั้งเครือข่าย การทดสอบสัญญาณและการแก้ปัญหาการลดทอนสัญญาณ การลงพื้นที่เพื่อหาจุดติดตั้งที่เหมาะสม

        ช่วงท้ายการอบรมมีทีมงานจาก บริษัท เน็ตถึงบ้าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ทั้งทีมช่าง และทีมประสานงาน ซึ่งเป็นสมาชิกในชุมชนแม่กาษา มาเล่าประสบการณ์การทำงานจริงในโครงการ Net2Home ซึ่งเป็นการติดตั้งอินเทอร์เน็ตชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างเท่าเทียมในราคาที่ถูกกว่า สำหรับชุมชนใดสนใจการติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งดูแลโดยชุมชนเอง 

สามารถติดต่อโครงการ Net2Home 

ได้ที่ Line: กดลิงค์ https://lin.ee/YoxBPo9 หรือสแกน

Share :

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ