ข่าวประชาสัมพันธ์ บทความทั่วไป

ปักหมุดเว็บไซต์ แบ่งปั๋น.ไทย

on พฤษภาคม 26, 2022        by Naritcha

      ปักหมุดเว็บไซต์โดเมนภาษาไทยอีกเว็บไซต์หนึ่ง  “แบ่งปั๋น.ไทย” แหล่งพบปะกันโดยตรงระหว่างผู้ผลิตซึ่งเป็นชุมชนต่างๆ ในประเทศไทย กับผู้บริโภคที่อยู่บนโลกออนไลน์ โดยคนกลางคือเว็บไซต์“แบ่งปั๋น.ไทย” ไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการใช้แพลตฟอร์มแต่อย่างใด เพื่อให้รายได้ทั้งหมดกลับคืนสู่ผู้ผลิตซึ่งเป็นคนในชุมชน 100% เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง

        จากคำทางภาษาเหนือ “แบ่งปั๋น” ซึ่งแปลว่า “แบ่งปัน” มีที่มาจากการแบ่งปันทรัพยากรกันภายในชุมชน เช่น สมาชิกในชุมชนนำข้าวแลกกับปลา หรือ การบริการขับรถส่งสินค้าแลกเปลี่ยนกับพืชผักท้องถิ่น ดังนั้น หัวใจของเว็บไซต์  “แบ่งปั๋น.ไทย”  จึงมุ่งเน้นการนำสินค้าของชุมชนมาเผยแพร่สู่สาธารณะในรูปแบบการแบ่งปันทรัพยากร 

         เว็บไซต์  “แบ่งปั๋น.ไทย”  ยังสร้าง Story ให้กับสินค้าและบริการที่ถูกคัดสรรจากชุมชนมานำเสนอในเว็บไซต์นี้ ผ่านรูปภาพที่แสดงรูปลักษณ์ของสินค้า  ข้อความบรรยายถึงที่มาของสินค้าในแต่ละชุมชนที่มีความแตกต่างกันตามลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ สินค้าบางชนิดยังเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนที่แฝงประวัติความเป็นมา เช่น ผ้าปักลายอาข่า กระเป๋าลีซู  หรือการให้บริการของชุมชนในรูปแบบโฮมสเตย์ของชุมชนกาษา ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนได้อย่างลึกซึ้ง

      การเข้าชมสินค้าและบริการต่าง ๆ ในเว็บไซต์ “แบ่งปั๋น.ไทย” ยังสามารถเลือกเข้าไปคลิกชมได้ในคอลัมน์ต่าง ๆ ทั้งคอลัมน์สินค้าสินค้าใหม่ สินค้ายอดนิยม  หรือคอลัมน์ที่แบ่งประเภทสินค้าออกเป็น 3 งาน คือ งานฝีมือ งานบริการ และผลิตภัณฑ์จากชุมชน  รวมทั้งคอลัมน์ร้านค้าชุมชน ซึ่งปัจจุบันมีร้านค้าชุมชนอยู่ในแบ่งปั๋นทั้งสิ้น 12 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนเชียงดาว ชุมชนแม่กาษา ชุมชนสุรินทร์ ชุมชนสุพรรณบุรี ชุมชนพาไปกินที่ตาก ชุมชนท่าสายลวด ชุมชนตากออก ชุมชนช่องแคบ ชุมชนยกกระบัตร ชุมชนเมืองตาก ชุมชนนาโบสถ์ และชุมชนสามพวง โดยในแต่ละชุมชนจะมีข้อมูลแนะนำชุมชนและสินค้าของชุมชนให้เข้าไปหยิบใส่ตะกร้าตามความชื่นชอบ

       สำหรับสินค้าและบริการแต่ละชนิด จะมีช่องทางการแชทให้ผู้ชมเข้าไปติดต่อสอบถามกับแอดมินของร้านค้าได้โดยตรง  มีรายละเอียดรูปแบบการจัดส่งสินค้า ระยะเวลาการจัดส่ง การแสดงความคิดเห็นของลูกค้า และยังมี นโยบายการคืนสินค้าเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับลูกค้าได้ศึกษาก่อนตัดสินใจซื้อด้วย

         เป้าหมายที่จะสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบยั่งยืน  “แบ่งปั๋น.ไทย”  ยังได้จัดกิจกรรมอบรมระบบร้านค้าชุมชน หรือการจัดสัมมนาต่าง ๆ ให้กับร้านค้า แล้วนำมาบอกเล่าผ่านคอลัมน์กิจกรรมของเรา เพื่อให้ร้านค้าหรือชุมชนที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ และผู้บริโภคได้รับทราบถึงเป้าหมายการเป็นสื่อกลางส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของชุมชนของเว็บไซต์นี้   โดยมีช่องทางติดต่อต่างๆให้กับผู้สนใจ ทั้งหมายเลขโทรศัพท์ 0 2524 6611 และอีเมล contact@baengpun.in.th   

แบ่งปั๋น.ไทย” เป็นแพลตฟอร์มที่เปรียบเสมือนตลาด หรือ กาดบ้าน ที่ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าชุมชนได้โดยตรง รายได้ทั้งหมดจะกลับไปสู่ชุมชน 100% ไม่มีค่าธรรมเนียมการใช้แพลตฟอร์ม โดยมุ่งเป้าหมายที่จะนำเสนอสินค้าท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์สู่การรับรู้ของภาคส่วนต่าง ๆ ในระดับประเทศและระดับสากล เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบยั่งยืนต่อไป

Share :

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ