ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีเอชนิค เปิดจดโดเมน .th แบบไร้หมวดหมู่คั่นกลางรอบแรกของปี 2565

on กุมภาพันธ์ 1, 2022        by Naritcha
domain .th

          มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) เปิดให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมน .th ระดับที่สอง (.th SLD) รอบที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565

          การเปิดรับจดทะเบียน .th SLD มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้จากค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนชื่อโดเมนและการต่ออายุการใช้งานเข้ากองทุนพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Academy) และกองทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ตไทยเพื่อสาธารณประโยชน์

          ผู้สนใจจดทะเบียนชื่อโดเมน .th SLD รอบที่ 1/2565 สามารถดูรายละเอียดได้ที่  thnic.co.th/sld  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล sld@thnic.co.th หรือ โทรศัพท์ 0 2105 4007

Share :

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ