ฟรี ชื่อโดเมน .th
banner23092021-2
banner23092021-2
Banner 2_1200x628
Banner 2_1200x628
Slide Three
Slide Three
guessbook
guessbook
หน้าปกเว็บไซต์ดอทไทย-01 (1)
หน้าปกเว็บไซต์ดอทไทย-01 (1)
banner-vclass-2020-edit
banner-vclass-2020-edit
banner-sld-edit-bg (1)
banner-sld-edit-bg (1)
previous arrow
next arrow

โครงการของมูลนิธิ

 

โครงการด้านส่งเสริมการจดทะเบียนชื่อโดเมนและการบริหารจัดการฐานข้อมูลชื่อโดเมน

โครงการด้านส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้อินเทอร์เน็ต

โครงการด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

โครงการสาธารณประโยชน์ด้านอินเทอร์เน็ต

โครงการด้านสนับสนุนการศึกษาวิจัย และการพัฒนาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

 

นโยบายการรับจดทะเบียนชื่อโดเมน .th และ .ไทย ฉบับปรับปรุงปี 2563

มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

Quote of the day

ดร. โคทม อารียา
ดร. โคทม อารียาประธานกรรมการ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

"มูลนิธิฯ กำหนดนโยบายการจดทะเบียนชื่อโดเมนที่รัดกุม ป้องกันปัญหาอาชญากรรมบนอินเทอร์เน็ตที่จะเกิดขึ้น จำนวนชื่อโดเมน .th จึงเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ปราศจากปัญหาการฟ้องร้องและแอบอ้างกรรมสิทธิ์ในชื่อโดเมน หลักการนี้ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในความมีตัวตนของธุรกิจไทยที่ให้บริการบนอินเทอร์เน็ต และช่วยผลักดันโครงสร้างพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตไทยให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ"

Sir. Tim Berners-Lee
Sir. Tim Berners-LeeProfessorial Fellow of Computer Science at the University of Oxford & Massachusetts Institute of Technology

"The Domain Name Server (DNS) is the Achilles heel of the Web. The important thing is that it's managed responsibly."

จดทะเบียนชื่อโดเมน .th และ .ไทย

มูลนิธิฯ มอบหมายให้ บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด เป็นนายทะเบียนดูแลการรับสมัครและจดทะเบียนโดเมนอย่างเป็นทางการ

จดทะเบียน

จดอีเมล @คน.ไทย

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อคนไทย มีความปลอดภัย รองรับชื่อบัญชีผู้ใช้งานที่เป็นภาษาไทย ขนาดพื้นที่ 1 GB

อ่านเพิ่มเติม

.ไทย VERIFIED

ตรวจสอบเว็บไซต์ท่าน ว่าจัดเก็บ ประมวลผล และแสดงผล ชื่อโดเมนและอีเมล .ไทย ได้ถูกต้อง พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรรับรอง (.ไทย Verified)

อ่านเพิ่มเติม

Latest Post

Location Map