ข่าวประชาสัมพันธ์

THNIC Academy จัดสัมมนาออนไลน์ จิบกาแฟคนทำเว็บ: “สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์: ปลดพันธนาการจากออนไลน์แพลตฟอร์ม”

on พฤศจิกายน 1, 2021        by Naritcha

      เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Academy) จัดสัมมนาจิบกาแฟคนทำเว็บออนไลน์ “สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์: ปลดพันธนาการจากออนไลน์แพลตฟอร์ม” มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 60 คน

      ในงานสัมมนามีการพูดถึงการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ของภาคธุรกิจโดยไม่ใช้ ออนไลน์แพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน เช่น  Faceboox, Line, Twitter เป็นต้น
โดย ดร. พจนันท์ รัตนไชยพันธ์ ตัวแทนจากมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายได้ให้ความเห็นว่า การที่ภาคธุรกิจมีการสร้างเว็บไซต์ และใช้งานโดเมนเนมและ อีเมลภาษาไทยจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ และตัวตนบนโลกออนไลน์ได้อย่างดี

Share :

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ