เว็บไซต์ .ไทย เพื่อชุมชน

on มิถุนายน 20, 2020        by Admin

โครงการเว็บไซต์ดอทไทยเพื่อชุมชน ส่งเสริมให้เว็บไซต์ไทย ใช้ชื่อโดเมนภาษาไทย เพราะนอกจากจะใช้สื่อความหมายได้ชัดเจนแล้ว ไม่ต้องแปลเป็นชื่อภาษาอังกฤษ อาจจะก่อให้เกิดปัญหาในการสื่อสาร ชื่อโดเมน .ไทย ยังใช้บ่งบอกความเป็นตัวตน ขององค์กร ชุมชน บุคคล ได้อีกด้วย

เว็บไซต์ .ไทย ในโครงการมีเว็บอะไรบ้าง และมีความน่าสนใจอย่างไร ไปชมพร้อมกันเลย