ประชาสัมพันธ์โครงการ SLD

on มิถุนายน 9, 2020        by Admin

ขนาด 1,200 X 630 px

ดาวน์โหลด

Code: <a href=”https://www.thnic.co.th/sld” target=”_blank”><img src=”https://www.thnic.or.th/pic/SLD-1200X630.jpg”></a>

ขนาด 600 X 335 px

ดาวน์โหลด

Code: <a href=”https://www.thnic.co.th/sld” target=”_blank”><img src=”https://www.thnic.or.th/pic/SLD-600X335.jpg”></a>

ขนาด 300 X 250 px

ดาวน์โหลด

Code: <a href=”https://www.thnic.co.th/sld” target=”_blank”><img src=”https://www.thnic.or.th/pic/SLD-300X250.jpg”></a>

ขนาด 728 X 90 px

ดาวน์โหลด

Code: <a href=”https://www.thnic.co.th/sld” target=”_blank”><img src=”https://www.thnic.or.th/pic/SLD-728X90.jpg”></a>

ขนาด 160 X 600 px

ดาวน์โหลด

Code: <a href=”https://www.thnic.co.th/sld” target=”_blank”><img src=”https://www.thnic.or.th/pic/SLD-160X600.jpg”></a>