ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิทีเอชนิค รับมอบคอมพิวเตอร์จาก สวารอฟสกี้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 

on กรกฎาคม 3, 2024        by Naritcha

ดร.เพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย และ คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย รับมอบคอมพิวเตอร์พกพา (Laptop) จำนวน 10 เครื่อง จาก บริษัท สวารอฟสกี้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีคุณน้ำฝน แก้วคำ Head of Collection Management SMT, คุณณิชากร อู่ดาราศักดิ์ Head of Communication SMT และ คุณอำนาจ ตนะดุลย์ Senior Manager, HR Operations เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ณ บริษัท สวารอฟสกี้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ได้รับบริจาค มูลนิธิฯ จะนำไปใช้เพื่อกิจกรรมการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Academy) ซึ่งป็นศูนย์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ศูนย์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เยาวชนในท้องถิ่น เน้นเพิ่มทักษะทางเทคนิคและแนวคิดแบบผู้ประกอบการ และสนับสนุนชุมชนให้ก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัล

Share :

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ