ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนา “บล็อกเชน (Blockchain): เทคโนโลยีใหม่เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์”

on มีนาคม 29, 2017        by Admin

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Foundation) ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ จำกัด ร่วมจัดงานสัมมนาวิชาการหัวข้อ “บล็อกเชน (Blockchain): เทคโนโลยีใหม่เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์”  ณ ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มูลนิธิฯ ได้ประชาสัมพันธ์และรับจด “อีเมลไทย@คน.ไทย” ภายในงานอีกด้วย

Share :