ข่าวประชาสัมพันธ์

นักวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไทยเข้าร่วมเสนอผลงานใน AINTEC 2012

on พฤศจิกายน 20, 2012        by Admin

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNICF) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) จัดตั้ง โครงการทุนสนับสนุนนักวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน ปี 2552 โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับทุนนี้ต้องเป็นนักวิจัยที่จบปริญญาเอกไม่เกิน 5 ปี และต้องเป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการค้นคว้าวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งโครงการนี้มีมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนจำนวน 7 ท่านด้วยกัน โดยท่านที่ได้รับทุนจะต้องรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ AINTEC 2012 ซึ่งจัดโดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

ในปีนี้งานประชุมวิชาการ ASIAN INTERNET ENGINEERING CONFERENCE (AINTEC) 2012 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นท์เซส กรุงเทพฯ โดยนักวิจัยผู้ได้รับทุนจากมูลนิธิผ่านทางสกว. ได้เข้าร่วมรายงานความก้าวหน้าในช่วง Poster Session ในวันที่สองของงานซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี

สำหรับงาน AINTEC 2012 ในปีนี้มีอาจารย์เข้าร่วมแสดง Poster Session ทั้งหมด 4 ท่านด้วยกัน ได้แก่

1. ดร.สมศักดิ์ วาณิชอนันต์ชัย
Validating SCTP Simultaneous Open Procedure

คลิกที่นี่เพื่อดู Abstract – http://www.interlab.ait.ac.th/aintec2012/abstract_sctp.php

Somsak Vanit-anunchai (Suranaree University of Technology)

2. ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย
Development of Indexing for Permutation-based Privacy Preservation Approach

(คลิกที่นี่ เพื่อดู Abstract – http://www.interlab.ait.ac.th/aintec2012/abstract_permutation.php)

Juggapong Natwichai (Chiang Mai University)

3. ดร.ปิยะ เตชะธีราวัฒน์
A Security Approach for Wireless Sensor Network in Agriculture Industry

(คลิกที่นี่ เพื่อดู Abstract – http://www.interlab.ait.ac.th/aintec2012/abstract_wireless.php)

Piya Techateerawat (Thammasat University)

4. ดร.พูลลาภ ลามศรีจันทร์
Wavelet Image Coder for Arbitrary-sized Image

(คลิกที่นี่ เพื่อดู Abstract – http://www.interlab.ait.ac.th/aintec2012/abstract_wavelet.php)

Poonlap Lamsrichan (Kasetsart University)

หมายเหตุ: ท่านที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ มี 3 ท่าน

  • ผศ.ดร.สานนท์ ฉิมมณี
  • ดร.พนารัตน์ เชิญถนอมวงศ์
  • ดร.ประภาพร รัตนธำรง
Share :